Turbo på udredningen for ordblindhed

Udredning for ordblindhed hos anbragte unge tager alt for lang tid. Dette nyt projekt skal finde løsninger, der kan sætte turbo på udredningen.

I dag er et udredningsforløb med involvering af forældre og PPR præget af tilfældigheder, manglende systematik og meget lang behandlingstid. Tiden under anbringelse vil ellers være en god periode til at arbejde med de unges ordblindhed, for ofte er skolegangen under anbringelse den mest stabile og sammenhængende, de unge har oplevet.

Med midler fra Region Midtjyllands Forsknings- og Udviklingspulje skal DEFACTUM i samarbejde med DOK (Kriminalitetstruede og dømte børn og unge) og PPR finde veje til hurtigere udredning, der i sidste ende kan give de unge øget trivsel og motivation for skolegang.

DOK oplever i dag, at et forløb for udredning af unges ordblindhed ofte varer 5-7 måneder. Med dette projekt har vi et ambitiøst mål om at reducere et forløb for udredning af ordblindhed hos anbragte unge til en gennemsnitlig varighed på 2 måneder.

Projektet er et forprojekt til en større fondsansøgning, der har som mål at udvikle en fleksibel og effektiv model for udredningsforløb, hvor alle led i samarbejdet mellem de involverede parter i et udredningsforløb er velbeskrevet. Det er målet, at samarbejdsmodellen skal stilles til rådighed for alle landets åbne og delvist lukkede afdelinger, herunder Region Midtjyllands specialområder. 

I forprojektet er det målet at afdække problemstillinger i udredningsforløb og via samarbejde med PPR undersøge muligheder for, at anbragte unge hurtigere kan blive udredt og dermed få støtte til skolegang – der skal med andre ord sættes turbo på udredning for ordblindhed. Projektet har disse forventede resultater for de unge og for organisationen:

De unge

På baggrund af DOKs hidtidige erfaringer forventer vi, at projektet årligt kan bidrage til hurtigere hjælp til minimum ti unge, der er anbragt på afdelingerne Grenen Glesborg og MultifunC.

Med hurtigere udredning for ordblindhed bidrager projektet til, at de unge oplever øget trivsel og motivation for skolegang. 

De deltagende organisationer

De deltagende organisationer (DOK og PPR) oplever, at det systematiske samarbejde om udredning for ordblindhed bidrager til en koordineret og sammenhængende indsats for de unge.

De deltagende organisationer oplever, at det systematiske samarbejde styrker faglighed og kompetencer hos de involverede medarbejdere.

Perspektiver for samarbejdsmodellen 

Projektet bidrager til udvikling af en fleksibel og effektiv samarbejdsmodel for udredning af ordblindhed, der er overførbar og skalerbar til åbne og delvist lukkede afdelinger i hele Danmark.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder