Evaluering af COVID-19 forløb i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune er en af de kommuner i Vestdanmark, som har været hårdt ramt af corona. I Holstebro Kommune var der pr. 28. maj 2020 461 smittede med coronavirus pr. 100.000 borgere, hvilket er på linje med de hårdest ramte kommuner omkring København. DEFACTUM er netop påbegyndt en evaluering af forløbet. Evalueringen har til formål at skabe læring og afdække de forbedringspotentialer, der kan være på tværs af sektorer.

DEFACTUM har til opgave at skabe overblik over forløb, hvor der har været tale om beboere i ældresektoren i Holstebro Kommune, som har været testet positive for COVID-19 og som har været indlagt på hospitaler i Region Midtjylland. Disse forløb skal bidrage til at skabe læring og eventuelt pege på forbedringspotentialer på tværs af almen praksis, den kommunale ældresektor og hospitaler.

Evalueringen beskæftiger sig med den første fase i tiden med COVID-19, hvor man gjorde sig mange indledende erfaringer med håndtering af sygdommen. Det er derfor vigtigt at samle op på disse erfaringer med henblik på læring og udvikling fremadrettet.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere