Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem – en medicinsk teknologivurdering

Dette projekt omhandler intravenøs behandling i eget hjem, der ønskes undersøgt og beskrevet over for standardbehandling, som i dag typisk foregår på de regionale hospitaler, med henblik på etablering af beslutningsgrundlag som afsæt for fremtidig prioritering og brug af intravenøs behandling i eget hjem.

Projektet gennemføres af DEFACTUM på foranledning af Sundhedsdirektørkredsen/de fem regioner i Danmark.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021