Evaluering af indsatsen ved Fyrretoppen, et døgntilbud til unge med svært selvskadende adfærd

DEFACTUM gennemfører i foråret 2020 en evaluering af Holmstrupgårds boafdeling til unge med svært selvskadende adfærd, Fyrretoppen. Baggrunden er, at ledelsen af psykiatrien og det specialiserede socialområde i Region Midtjylland ønsker at skabe viden om behandling af svært selvskadende adfærd. Evalueringen tilgang er principfokuseret. Formålet er

  • at synliggøre principperne for indsatsen ved Fyrretoppen,
  • afdække, hvilke principper eller elementer ved principperne, der er virksomme og
  • afdække muligheder og begrænsninger i forhold til at omsætte principperne i den behandlingsmæssige indsats på Fyrretoppen.

Evalueringen baserer sig på interview med medarbejdere og skriftligt materiale om Fyrretoppen samt interview med relevante samarbejdsparter.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere