Evaluering af indsatsen ved Fyrretoppen, et døgntilbud til unge med svært selvskadende adfærd

DEFACTUM gennemfører i 2020 en evaluering af Holmstrupgårds døgntilbud til unge med svært selvskadende adfærd, Fyrretoppen. Evalueringen, der er støttet af Region Midtjyllands forsknings- og udviklingspulje inden for socialområdet, skal skabe viden om behandling af svært selvskadende adfærd. Evalueringens tilgang er principfokuseret, og den har følgende formål: 

  • at synliggøre principperne for indsatsen ved Fyrretoppen, 
  • at afdække, hvilke principper eller elementer ved principperne, der er virksomme og 
  • at afdække muligheder og begrænsninger i forhold til at omsætte principperne i den behandlingsmæssige indsats på Fyrretoppen.

Evalueringen baserer sig på skriftligt materiale om Fyrretoppen og interview med medarbejdere og samarbejdsparter.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder