De pårørendes vurdering af de palliative behandlingsforløb

Resultatopsamling på tværs af 11 palliative enheder i Region Midtjylland. Resultaterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de pårørende til palliative patienter der har været i kontakt med en eller flere af enhederne: 

 • Anker Fjord Hospice 
 • Gudenå Hospice
 • Hospice Djursland
 • Hospice Limfjord
 • Hospice Søholm
 • Aarhus Universitetshospital (AUH) 
 • Regionshospitalet Horsens (HEH)
 • Hospitalsenhed Midt (HEM) 
 • Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenheden Midt (HEM Silkeborg)
 • Hospitalsenheden Vest (HEV)
 • Regionshospitalet Randers (RHR)

I 2020 indsamles nye resultater blandt de pårørende for Anker Fjord Hospice. 

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder