Evaluering af forstærket indsats over for unge på sikrede institutioner

Evalueringen belyser erfaringerne med to sikrede anbringelsesformer møntet på
børn og unge, som blev introduceret i ændringer af magtanvendelsesbekendtgørelsen fra 2004. Regelændringerne vedrørte for det første en nedsættelse af aldersgrænsen for anbringelse på sikret afdeling uden dispensation fra 15 til 12 år. For det andet blev der åbnet for anbringelse på særligt sikrede afdelinger for psykisk afvigende eller særlig voldelige unge.

Datakilderne er en kombination af spørgeskema-, interview-, register- og journaldata indsamlet blandt ledere og medarbejdere hos kommunale myndigheder og sikrede institutioner, andre sagkyndige fagfolk samt udvalgte unge og deres pårørende. Undersøgelsen er gennemført på opdrag fra Servicestyrelsen i Socialministeriet.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2009

Projektleder