Evaluering af projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune

CFK har evalueret Projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune. I perioden maj 2009 til maj 2012 har Skanderborg Kommune arbejdet med opkvalificering af indsatsen i forhold til borgere med en dobbeltdiagnose. I projektet er der udviklet en model til koordinering af de vanskelige dobbeltdiagnosesager. Der er arbejdet med øget mestring og videreudvikling af kompetencer blandt medarbejdere i socialpsykiatrien og samarbejdspartnere. Endeligt er der arbejdet med at øge livskvaliteten hos borgere med dobbeltdiagnose. Projektet er finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2012

Projektleder

Projektmedarbejdere