Anvendelse af patient-rapporterede oplysninger i konsultationer med mennesker med diabetes

Dette kvalitative studie undersøger sundhedsprofessionelles erfaringer og oplevelser med at inddrage og anvende patient-rapporterede oplysninger (PRO) i kliniske konsultationer med mennesker med diabetes. Formålet med studiet er at identificere fremmende og hæmmende faktorer ved at inddrage PRO i klinisk praksis.

Dataindsamlingen finder sted i vinterhalvåret 2019-2020, og data består af dels deltagerobservationer og dels interview med læger, der har haft konsultationer, hvor patienterne er en del af indsatsen 'DiabetesFlex'.

Projektet er finansieret som en del af forskningsplanen 'På patientens præmisser'.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2023

Projektleder

Projektmedarbejdere