LUP Psykiatri 2020

National spørgeskemaundersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser af psykiatrien.

LUP Psykiatri består af ni delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De ni delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter, forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt for pårørende til indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år, mens pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år.

Der er regionale rapporter samt rapporter på afdelings- og afsnitsniveau indenfor hvert af de ni undersøgelsesområder samt en tværgående national rapport, som offentliggøres i uge 8 2021.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021