Evaluering af telemedicin for KOL-patienter

Med økonomiaftalerne for 2016 har kommunerne og regionerne forpligtet sig til at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til alle relevante borgere med KOL. Tilbuddet kaldes i daglig tale TeleKOL.  For at sikre gennemsigtighed af resultaterne i den landsdækkende udbredelse af TeleKOL, skal der nationalt følges op på en række strategiske målsætninger og indikatorer for gevinstrealiseringen. Som et supplement til den nationale evaluering ovenfor, er det i Landsdelsprogram Midt  besluttet, at evaluere indsatsen og organiseringen af den telemedicinske indsats i Midtjylland, idet den på nogle områder adskiller sig fra de øvrige landsdele, der dermed ikke evalueres på nationalt.

Den telemedicinske indsats i Midtjylland adskiller sig fra de øvrige landsdele konkret ved at implementere en model, der sikrer borgere med KOL specialistrådgivning fra KOL-sygeplejersker og lungemedicinere ikke blot i dagtid, men også i vagttid (mellem kl. 15 og kl. 07), i weekender og på helligdage. 

DEFACTUM er af Center for Telemedicin i Region Midtjylland rekvireret til at bistå med udarbejdelse af evalueringsdesignet for evalueringen af den regionale TeleKOL-løsning.

De overordnede dimensioner, der ønskes evalueret på, er:

  • Borgernære effekter
  • Sundhedsøkonomiske effekter
  • Organisatoriske effekter

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere