Kvalitativ evaluering af Psykiatrien i Nordvest

Psykiatrien i Nordvest har indgået et samarbejde med DEFACTUM om en kvalitativ evaluering med fokus på borgeres, pårørendes og medarbejderes perspektiv på Psykiatrien i Nordvest. Evalueringen omfatter fokusgruppe- og individuelle interview med brugere og pårørende til brugere af de ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest samt et fokusgruppeinterview med medarbejdere fra region og kommuner.

Den 1. juni 2018 åbnede "Psykiatrien i Nordvest" otte døgnpladser for borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. Døgnpladserne har til huse i Center for sundhed i Holstebro og er en del af et samarbejde mellem Regionspsykiatrien og de tre kommuner Holstebro, Lemvig og Struer. Formålet med pladserne er at forebygge og foregribe forværring i den psykiske tilstand og generelt sikre tryghed, omsorg, stabilisering mv. gennem et korterevarende ophold. Af samarbejdsaftalen mellem de tre kommuner og Regionspsykiatrien fremgår, at der skal gøres status på Psykiatrien i Nordvest med henblik på at justere samarbejdskonstruktionen.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder