Graviditet og Trivsel

Forskningsprojektet er tre-årigt og gennemføres i et cluster-randomiseret design på Aarhus Universitetshospital (AUH). Interventionen bygger på erfaringer fra Norge.

Formålene er at:

Skabe et godt arbejdsmiljø via trepartssamtaler om arbejdstilrettelæggelse at øge trivsel og forebygge sygefravær blandt gravide medarbejdere på AUH.

Baggrund:

Kvinder udgør en stor del af medarbejderne især på offentlige arbejdspladser (ca. 70 %). Gravide kvinders sygefravær udgør 30 % af alle fraværsdage for kvinder i den fertile alder Sygefravær er derfor en udfordring for arbejdspladser og en stor belastning samfundsøkonomisk. Omkring 8.000 kvinder er ansat på AUH, heraf var omkring 900 gravide i 2018. Gravide medarbejdere på hospitaler hører til risikobrancher med det højeste sygefravær.

DEFACTUM er projektansvarlig.

Samarbejdet er tværfagligt mellem AUH, DEFACTUM samt Arbejdsmedicin i hhv. Herning og Aarhus.

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget 3,4 mio.kr.

Projektet startede: 1.9.2019.

Inklusionsperiode: 1.5.2020-1.5.2021

400 medarbejdere fra sengeafsnit på AUH og Psykiatrisk Hospital, Skejby forventes at indgå i hhv. interventions- og kontrolgruppe. 

Projektgruppen:
Anne-Mette Hedeager Momsen, Pernille Pedersen, DEFACTUM; Rikke Damkjær Maimburg, seniorforsker, jordemoder, AUH; Dorte Raaby Andersen, forsker, sociolog, Arbejdsmedicin Herning, Jane Lauridsen Bjerrgaard, sygeplejerske og jordemoder, AUH.


Projektstatus Aktiv
Afslutning 2022

Projektleder

Anne-Mette Hedeager Momsen

Projektmedarbejdere