E-sport og Recovery i Retspsykiatrien

Dette kvalitative forskningsprojekt inkluderer patienter og klinisk personale fra et retspsykiatrisk sengeafsnit, hvor e-sport (spillet "Counter Strike: Global Offensive") bruges som en terapeutisk aktivitet med hensigten at understøtte en recovery-proces.

Projektet har to centrale formål: Første mål er at producere en standardiseret beskrivelse af e-sportsinterventionen. Andet mål er, gennem et antropologisk feltstudie, at undersøge betydningen af e-sport for sociale relationer og patient-professionel-alliancen på et retspsykiatrisk sengeafsnit. Projektet har endvidere til formål at skabe en grundlæggende viden, der kan understøtte et randomiseret klinisk studie af effekten af e-sport som behandling.

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Retspsykiatrisk Sengeafsnit R4, Aarhus Universitetshospital og DEFACTUM. 

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder