Kortlægning af viden om multipel sklerose

Formålet med afdækningen er at give et overblik over typiske følger af MS samt hvilke faglige indsatser, herunder udredning, behandling og rehabilitering, der er viden og evidens for virker. Afdækningen skal understøtte Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med MS. Følgende ønskes belyst:

  • Med udgangspunkt i en systematisk litteraturgennemgang afdækkes hvilke følger mennesker med MS typisk har, som påvirker deres funktionsevne, samt afdækning af sclerosespecifikke rehabiliteringsindsatser, der er viden om virker.
  • Med udgangspunkt i danske retningslinjer og vejledninger gives et overblik over anbefalinger for udredning og behandling af mennesker med MS.

Forskningsleder ved DEFACTUM og lektor ved Aarhus Universitet Thomas Maribo er overordnet ansvarlig for opgaven. 


Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Anne-Mette Hedeager Momsen

Projektmedarbejdere