Projekt JUMP: Organisering, erfaringer og resultater

Holmstrupgårds Bogruppeafdeling har til opgave at forberede udslusningen fra den socialpsykiatriske institution for den del af ungegruppen, som er fyldt 18 år. Mange unge har dog vanskeligt ved at finde egnet, varig beskæftigelse/uddannelse efter afslutningen af opholdet på Holmstrupgård. Afsættet for projekt Job og Unge Matchning Program (JUMP) var derfor et ønske om at styrke Holmstrupgårds arbejde med denne problematik.

Evalueringen giver for det første en præsentation af JUMP-tilbuddet. For det andet gives et overblik over de foreløbige erfaringer med JUMP-indsatsen. Datagrundlaget er to runder interview gennemført med de ti første unge, der har modtaget et JUMP-tilbud siden projektstart samt med jobkonsulenter og andre fagpersoner, som har arbejdet med de unge, herunder medarbejdere fra de unges arbejdspladser eller uddannelsessteder.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2010

Projektleder