En helhedsorienteret analyse af årsager til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress

Baggrund

Andelen med et højt stressniveau i den danske befolkning er steget i de senere år. Det er bekymrende, da et højt stressniveau, især over længere perioder, øger risikoen for, at man bliver syg, udbrændt og mister sit job. Hvis udviklingen skal vendes, er det vigtigt at vide mere om årsagerne til stress, og hvorfor flere oplever stress. 

Stress opstår, når kravene til den enkelte er større, end man kan klare. I medierne og i den offentlige debat fokuseres der meget på arbejdet som kilde til stress. Der mangler imidlertid forskning, der tager højde for, at man kan være belastet på flere fronter samtidigt. Belastninger uden for arbejde kan have betydning for, om man kan klare belastningerne på arbejde og omvendt. Indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø kan være virkningsløs, hvis ikke man også inddrager belastninger på andre livsområder. Det kan eksempelvis være sygdom, boligsituation eller forhold til venner og familie. 

Formål

Projektet bidrager gennem fire arbejdspakker med ny viden om stress. Vi vil undersøge sammenhængen mellem stress og belastninger på og uden for arbejde samt årsagerne til, at stressniveauet er steget. 

Design og metode

I Region Midtjylland er der i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? indsamlet oplysninger om både oplevelsen af stress og belastninger i dagligdagen.  Vi bruger oplysninger fra Hvordan har du det?-undersøgelserne i 2013 og 2017, hvor tilsammen mere end 100.000 midtjyder har deltaget. Stress blev målt med 10 spørgsmål. Deltagerne blev spurgt om belastninger på og uden for arbejde samt forskellige aspekter af deres arbejdsliv, sociale relationer og social støtte. 

Arbejdspakker

  • Arbejdspakke 1 analyserer, hvor meget arbejdsrelaterede og ikke-arbejdsrelaterede belastninger påvirker stressniveauet.
  • Arbejdspakke 2 undersøger årsager til øgningen i stressniveau i befolkningen fra 2013 til 2017.
  • Arbejdspakke 3 beskriver typiske belastningsprofiler i befolkningen og udpeger profiler med højt stressniveau.
  • Arbejdspakke 4 omfatter kommunikation af viden fra projektet og dialog med aktører og interessenter med henblik på at inspirere til nye indsatser.  

Anvendelse

Resultaterne kan bruges til udvikling af en styrket indsats mod stress. Projektets resultater kan vise, hvor man finder det største potentiale for forebyggelse af stress i forhold til forskellige slags belastninger. Ved at udpege særlige risikogrupper for udviklingen af et højt stressniveau kan resultaterne desuden understøtte målrettede forebyggelsesindsatser. 

Projektet er finansieret af Velliv Foreningen. 

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2023
Samarbejdspartnere Morten Vejs Willert, cand.psych., ph.d., Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital

Projektleder

Projektmedarbejdere