Arbejdsmarkedstilknytning blandt tarmkræftoverlevere – et registerstudie med op til 10 års opfølgning

Antallet af
danskere der overlever tarmkræft er stigende, først og fremmest fordi
behandlingen er forbedret væsentligt gennem de seneste årtier. På trods af at
tarmkræft-overleverne er motiveret for at genoptage arbejde under og efter
kræftbehandling, er mange i risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet.
Der
er dog begrænset viden om arbejdsfastholdelse i denne gruppe, og særligt
hvordan det går dem på lang sigt. DEFACTUM gennemfører derfor i samarbejde med Kirurgisk
Fællesafdeling på Aarhus Universitetshospital et registerstudie, som har til
formål at undersøge, hvilke forhold, der har betydning for om
tarmkræft-overleverne vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2020 og er støttet af Helsefonden, Danielsensfonden og Wedellsborgs Fond.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder