Evaluering af KRAS-projektet i Horsens Kommune

CFK har gennemført en caseanalyse i projekt KRAS, som havde til formål at sikre en højere grad af sammenhæng i arbejdsmarkedsindsatsen for senhjerneskadede i Horsens Kommune. Der er anvendt et multi-casestudie, hvor 4 cases er belyst via interview med forskellige involverede informanter og via analyse af sagsmateriale.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2009

Projektleder