Udvikling af model for forankring og spredning af viden fra VISO-rådgivningsforløb i Bornholms Regionskommune

I samarbejde med VISO og Bornholms Regionskommune (BRK) gennemfører DEFACTUM et projekt, der har til formål at sikre forankring af den viden, der opstår i VISO-rådgivningsforløb.

Siden 2011 har BRK gennemført 78 VISO-forløb på voksenområdet i Center for Psykiatri og Handicap. BRK ønsker med dette projekt at opnå en bedre forankring og spredning af den nye viden og læring, der opstår i rådgivningsforløbene. Det gælder på tværs af relevante medarbejdere, afdelinger og faglige områder.

Projektet skal resultere i en forankringsguide, som rummer centrale implementeringsspørgsmål, cases og redskaber, der tilsammen skal sikre en bedre vidensforankring.

Projektet indeholder tre faser:

Fase 1: Udvælgelse af sager
Indledningsvist har BRK og DEFACTUM udvalgt 11 ud af 78 VISO-sager, som er kendetegnet ved at være aktuelle og variere ift. tilbud, indsatser og målgrupper.

Fase 2: Fokusgruppeinterview
I projektets anden fase er der gennemført et auditinspireret fokusgruppeinterview, hvor deltagerne med afsæt i de 11 udvalgte sager systematisk har drøftet arbejdsprocesser, ansvarsfordeling og forankringstiltag.

Fase 3: Fremtidsworkshop
I fase tre er det bagudrettede læringsperspektiv fra fokusgruppeinterviewet suppleret med et fokus på muligheder i fremtiden. På fremtidsworkshoppen er der sat fokus på, hvordan forankring af viden fra VISO-forløb kan styrkes fremover. Deltagerne har været ca. 50 ledere og medarbejdere fra myndighed og tilbud. Formålet med workshoppen har været at give input til en forankringsguide, som er projektets endelige produkt.

Projektet gennemføres i perioden januar-juni 2019.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere