Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland 2016-2019

Region Midtjylland og de 19 kommuner i Region Midtjylland har overdraget dele af hjerterehabiliteringen fra hospital til kommune. 

Opgaveoverleveringen monitoreres med udgangspunkt i indikatorer fra Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.

DEFACTUM har udviklet en webportal, hvor kommuner indtaster data for indsatser i den kommunale hjerterehabilitering (HjerteKomMidt).

Webportalen relateres til indikatorer om:
  • Vedholdenhed 
  • Deltagelse i træningssessioner
  • Stigning i arbejdskapacitet 
  • Rygestop
  • Diætbehandling
  • Screening for depression
DEFACTUM har udarbejdet årsrapporter i samarbejde med kommunerne og Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet (KOSU).

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet:
jmav@aarhus.dk; tlf. 2134 6609

Projektleder Hanne Søndergaard, DEFACTUM, Region Midtjylland: 
hanne.soendergaard@stab.rm.dk; tlf. 2152 6487
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019