Børn og unge med autisme, skolemistrivsel og social isolation

Stadig flere børn, unge og voksne i Danmark har en autismediagnose. Der er derfor en risiko for, at bl.a. skolemistrivsel og social isolation blandt disse borgere vil udfordre kommunerne i de kommende år. I praksis ved vi dog ret lidt om, (1) hvordan kommunerne vurderer udfordringens omfang, og (2) hvilke erfaringer der i dag er med forebyggende indsats på området. Med støtte fra Metodecentret, Det Nationale Autismeinstitut og Specialområde Autisme i Region Midtjylland gennemfører DEFACTUM en kortlægning, som kan skabe samfundsmæssig værdi ved at kaste bedre lys på området. Metoderne er en kommunesurvey, forskellige typer interview samt formidling på flere platforme.
Projektstatus Aktiv
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere