Studie af sammenhængen mellem patientrapporterede sundheds-outcomes og forbrug af sundhedsydelser/omkostninger i sundhedsvæsenet. En del af den nationale DenHeart-undersøgelse.

Introduktion

En hjertediagnose er forbundet med høje omkostninger til medicinsk pleje, og behandlingerne forbedres kontinuerligt, men med begrænsede ressourcer til rådighed er det essentielt at allokere ressourcerne på den mest værdiskabende måde. Patienternes egne vurderinger af deres personlige sundhedsstatus kan bidrage med viden om deres kompetencer i forhold til egenomsorg og være med til at belyse deres behov for sundhedsydelser i sundhedsvæsenet. Hos patienter, der udskrives med en hjertesygdom, er deres rapporterede sundhedstilstand og sammenhængen med forbrug af sundhedsydelser og omkostninger ikke tidligere beskrevet. For at imødegå denne mangel på viden vil vi evaluere indflydelsen af patientens rapporterede sundhedsstatus (PRO) ved udskrivning på hospital hos patienter med hjertesygdom på forbrug af sundhedsydelser og de direkte sundhedsomkostninger i perioden fra udskrivelse til 1 år efter.


Formål

Formålet er at undersøge, om patientens rapporterede outcome (PRO) indsamlet ved udskrivning fra hospitalet hos patienter med en hjertediagnose kan være med til at prædiktere de direkte omkostninger til sundhedsvæsenet op til 1 år efter udskrivelse.


Studiet baserer sig på kohorten af hjertepatienter (N = 14.265) i den nationale DenHeart-undersøgelse.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder