Forebyggelse af diabetes hos kvinder med tidligere gestationel diabetes

Formålet med dette projekt er i et litteraturstudie at undersøge og sammenfatte bedste viden for en optimal forebyggelsesstrategi af type 2 diabetes hos kvinder med graviditetsdiabetes. Desuden vil kvinder med tidligere graviditetsdiabetes (heraf nogle med type 2 diabetes) blive interviewet om deres erfaringer, behov samt motivation for et tilbud om forebyggelse. Resultaterne skal anvendes til at udvikle et efterfødselstilbud i form af en forebyggelsesindsats for kvinder med tidligere graviditetsdiabetes. Tilbuddet skal tilrettelægges i et tværsektorielt samarbejde i Vestklyngen mellem Regionshospitalet Herning, de seks tilhørende kommuner og praksiskonsulenter. 

Kvinder med graviditetsdiabetes har stor risiko for at udvikle type 2 diabetes senere i livet. Cirka halvdelen af kvinderne udvikler type 2 diabetes indenfor 5-10 år efter fødslen, og de har syv gange højere risiko end kvinder uden graviditetsdiabetes. Også deres børn har øget risiko for at udvikle diabetes.

Forebyggelse af type 2 diabetes er vigtigt for både kvinderne, deres børn, familier og samfundet. Studier har vist, at forebyggelsesindsatser for kvinder med graviditetsdiabetes kan hindre eller udsætte type 2 diabetes, andre forstyrrelser i stofskiftet og hjertekar sygdom. Forebyggelsen skal fokusere på ændring af kost- og motionsvaner som væsentlige faktorer. 

Forskningsprojektet gennemføres i løbet af 2019 og resultater formidles i to videnskabelige artikler samt i en rapport til sundhedsprofessionelle. 

Forskningsprojektet er iværksat af Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland og gennemføres i et samarbejde mellem: 

DEFACTUM - Social & Sundhed og Arbejdsmarked, Region Midtjylland; Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet; Vestklyngens kommuner; almen praksis samt Steno Diabetes Center Aarhus. 

Professor Claus Vinther Nielsen, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland er projektansvarlig.


Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Anne-Mette Hedeager Momsen

Projektmedarbejdere