Udvikling af analyseværktøj til forebyggelse af banderekruttering

DEFACTUM udvikler i tæt samarbejde med fire projektkommuner et analyseværktøj, som skal støtte kommuner i at forebygge rekruttering til bandemiljøerne.
Værktøjet udvikles ud fra en kortlægning af forskningsmæssig viden om feltet og ud fra indhentning af praksisviden. Derefter afprøves værktøjet i de tilknyttede projektkommuner, hvorefter det justeres og færdiggøres.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Anders Erik Nørbæk

Projektmedarbejdere