Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2016

Denne undersøgelse kortlægger patientoplevelsen af kontakten
med personalet i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Det er første
gang undersøgelsen gennemføres. Undersøgelsen består af et spørgeskema med ti
tilfredshedsspørgsmål og ét kommentarfelt samt en telefonisk
interviewundersøgelse blandt udvalgte deltagere i undersøgelsen.

Undersøgelsen omfatter i alt 597 patienter, hvoraf 455 har
returneret et udfyldt spørgeskema. Der er efterfølgende foretaget
telefoninterview med 32 patienter.

Projektstatus Afsluttet

Projektleder

Projektmedarbejdere