Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2019

Denne undersøgelse kortlægger patientoplevelsen af kontakten med personalet i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Det er første gang undersøgelsen gennemføres. Undersøgelsen består af et spørgeskema med ti tilfredshedsspørgsmål og ét kommentarfelt samt en telefonisk interviewundersøgelse blandt udvalgte deltagere i undersøgelsen.

Undersøgelsen omfatter i alt 597 patienter, hvoraf 455 har returneret et udfyldt spørgeskema. Der er efterfølgende foretaget telefoninterview med 32 patienter.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Sara Kjærgaard Flensborg

Projektmedarbejdere