Resultatdokumentation på forsorgshjem

Med henblik på at forbedre kvaliteten har forsorgshjem over hele landet
årligt fået udarbejdet resultatdokumentationsrapporter. DEFACTUM har
understøttet dataindsamlingen. Vi har samlet og analyseret data og på denne
baggrund udarbejdet en resultatdokumentationsrapport for hvert af de deltagende
forsorgshjem. Projektet har været finansieret af forsorgshjemmene. Projektet
har været i gang fra 2015 til og med 2019 med årlig afrapportering.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder