National undersøgelse for Præhospitalet

Rapporten er baseret på den første nationale undersøgelse på det præhospitale område med deltagelse af de fem regioner. Data består fra 4.868 respondenter fordelt med besvarelse fra 76 % patienter og 17 % pårørende (7 % mangler angivelse). Alle patienter har kørt med ambulance i august eller september 2019 visiteret til en hastegrad A eller B via opkald til 112.

70 % svarer 'Meget godt' til det samlede indtryk af det præhospitale forløb. 26 % svarer 'Godt' og 4 % svarer enten 'Dårligt' eller 'Meget dårligt'. Blandt de resterende 13 tilfredshedsspørgsmål ligger andelen af dem, der svarer 'Meget godt' mellem 67 % og 93 %. Spørgsmålet 'Mødte ambulancepersonalet dig med respekt?' har den højeste andel, der svarer 'I høj grad' med 93 %, mens spørgsmålet med den laveste andel tilfredse er spørgsmålet 'Blev du modtaget uden ventetid af hospitalspersonalet, da du ankom?' med 67 %, der svarer 'I høj grad'.

Spørgeskemaet er testet før udsendelse og indsamlet både via e-Boks og papirskemaer sendt til borgernes adresse. 

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020
Samarbejdspartnere De regionale Præhospitaler

Projektleder

Projektmedarbejdere