Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2018

DEFACTUM gennemfører i efteråret 2018 en spørgeskemaundersøgelse blandt Præhospitalets brugere af siddende patientbefordring. Undersøgelsen er en gentagelse af Region Nordjylland-undersøgelsen, der blev gennemført i 2015 og 2010, og resultaterne fra de tre undersøgelser er sammenlignelige.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018
Samarbejdspartnere Midttrafik

Projektleder