Medicinsk teknologivurdering om integrerede operationsstuer

Dette projekt, der gennemføres som en medicinsk teknologivurdering, omhandler "Integrerede operationsstuer" og de muligheder og begrænsninger, der ligger i brugen af integrerede operationsstuer.
Integrerede operationsstuer er et samlet begreb for en gruppe af systemer/teknologier udviklet over en årrække med det formål at understøtte hensigtsmæssige operationsforløb, hvad angår bl.a. dokumentation, kommunikation, hygiejne og arbejdsmiljø.

"Integrerede operationsstuer" dækker over alsidige teknologiske innovationer, som fx skal afhjælpe tekniske problemer, forbedre arbejdsforhold og kommunikation samt øge effektiviteten. Der findes i dag forskellige systemer på markedet, som har integreret og samlet forskellige understøttende funktioner/teknologier med henblik på at standardisere og simplificere kontrollen med forskellige elektroniske komponenter på operationsstuen.
Vigtige innovationer i relation til integrerede operationsstuer er bl.a. styring af centrale funktioner via trykfølsomme skærme samt intelligent lys og videokonferencemulighed fra alle kameraer på stuen.

Integrerede operationsstuer er en medicinsk teknologi, der med opførelsen af de nye store hospitaler efterspørges i stigende grad. Efterspørgslen er relativt ny, hvilket giver mulighed for at undersøge effekter, organisering og økonomi ved integrerede operationsstuer, før disse eventuelt implementeres over hele landet.

Formålet med projektet er således at undersøge, hvordan de integrerede operationsstuer påvirker forskellige faktorer som styring, overblik, effektivitet, risici (patientsikkerhed og arbejdsmiljø) og organisering i forbindelse med de integrerede stuer.
Endvidere belyses de sundhedsøkonomiske konsekvenser i relation til de eventuelle effekter ved en potentiel investering og implementering af flere integrerede operationsstuer på landets hospitaler. Disse afdækninger og analyser vil blive understøttet af en systematisk gennemgang af den internationale evidens omkring effekterne af integrerede operationsstuer. Effekterne ønskes undersøgt i forhold til brugen af traditionelle operationsstuer.

MTV’en er igangsat af sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner og udarbejdes i samarbejde mellem Indkøb & Medicoteknik og DEFACTUM, Region Midtjylland.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere