Analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde

Analysen af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde er foranlediget af Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland.

Analysen har til hensigt at bidrage med overblik over feltet af patienter, der har hyppige og gentagne akutte indlæggelser og genindlæggelser i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland. Herudover skal analysen afdække årsager og undersøge, hvorvidt indlæggelser og genindlæggelser kunne være undgået ved et stærkere tværsektorielt samarbejde.

Analysen er gennemført i to trin, hvor det første trin er en kvantitativ analyse baseret på data fra Region Midtjylland vedrørende genindlæggelser, og det andet trin er en casebaseret audit, hvor fire udvalgte patientforløb er auditeret på to auditmøder.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere