VISO's rådgivning om adoption uden samtykke. En videns- og erfaringsopsamling

Lovgivningen vedrørende adgangen til adoption uden samtykke fra de biologiske forældre er blevet lempet i flere omgange, senest og mest vidtgående i oktober 2015. Socialstyrelsens rådgivningstilbud til kommunerne, VISO, har i den forbindelse fået til opgave at yde målrettet rådgivning på området. Dette kortlægnings- og analyseprojekt sigter på at afdække det nærmere indhold i sagsforløb og rådgivningsydelser i henhold til den nye lovgivning samt målopfyldelsen i forbindelse med rådgivningsindsatsen. Metoderne er sagsgennemgange baseret på journalmateriale samt interview med kommunale ledere og fagpersoner.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018

Projektleder

Projektmedarbejdere