Unwarranted small-area variation in the use of healthcare: The case of psychiatry

Da den psykiatriske sundhedssektor i øjeblikket udfordres af et behov for større udbud, med deraf følgende lange ventetider og mulig underbehandling, har en identifikation af potentialet for omfordeling af ressourcer, fra ineffektiv til effektiv praksis, væsentlig betydning for politiske beslutninger i Danmark. Det overordnede mål med dette ph.d.-projekt er derfor at undersøge årsager og konsekvenser af geografisk variation inden for psykiatrien. Få tidligere undersøgelser har karakteriseret variation i psykiatriske sundhedsydelser og især ikke i et sundhedsvæsen som det danske, præget af flere aktører i skæringspunktet mellem sundhedsydelser og socialydelser. Dette projekt kan således inspirere til fremskridt i fremtidige studier på andre områder.
Specielt vil projektet gennem tre studier undersøge:
1. hvordan udbuddet af psykiatriske sundheds- og socialydelser varierer på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger
2. i hvilket omfang variation i udbuddet er uønsket, det vil sige, det ikke kan forklares ved variation af behov og
3. hvorvidt optimale patientforløb kan identificeres ved hjælp af variation i aktivitet og relatere det til eventuelle uønskede effekter.
Projektstatus Aktiv
Afslutning 2023

Projektleder