Sparring og bidrag til Aarhus Kommunes evaluering af projekt Livsmester

Voksenhandicap ønsker at udvikle samspillet omkring §141-handleplanen, som den koordinerende plan i borgerens liv. Aarhus Kommune realiserer projekt Livsmester i et samarbejde med Velux Fonden. Projektet indebærer fire initiativer: Kompetenceudvikling i Åben Dialog, Livsmestermidler, medborgerguider og visuelle dialogredskaber. DEFACTUM yder sparring til Aarhus Kommunes evaluering af projektet og et interview med projektets ressource- og styregruppe med henblik på viden om de implementeringsmæssige vilkår for projektets initiativer.

DEFACTUMs notat om implementering af Åben Dialog på baggrund af interview med projektets ressource- og styregruppe indgår som et bilag til Aarhus Kommunes evaluering af projektet (side 81-94). Evalueringen kan tilgås herunder.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder