LUP Somatik 2018, Region Midtjylland

Den Landsdækkede Undersøgelse af Patientoplevelser i somatikken (LUP Somatik) sætter fokus på patienternes oplevelser og erfaringer på de somatiske hospitaler og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet.

Formålet for undersøgelsen er overordnet set at:

  • give input til arbejdet med kvalitetsforbedringer ved at identificere indsatsområder,
  • identificere forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer gennem sammenligning på tværs af afdelinger, sygehuse og regioner,
  • gøre det muligt at følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid.

DEFACTUM varetager projektledelsen for den regionale del af undersøgelsen i Region Midtjylland. Kompetencecenter for Patientoplevelser varetager projektledelsen for den landsdækkende undersøgelse i somatikken, og udgør sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland Sekretariatet for LUP.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere