Undersøgelse af gravides arbejdsmiljø og holdninger til sygefravær

Baggrund
Gravide medarbejderes sygefravær er højt. I Danmark havde to ud af tre gravide kvinder over 4 ugers sygefravær i løbet af graviditetens første 8 måneder i perioden 2005-2007, og i gennemsnit havde denne gruppe 48 sygefraværsdage, hvilket var seks gange højere end baggrundsbefolkningen. Sygefraværet var særligt højt blandt gravide indenfor detail- og engroshandel, hotelbranchen, rengøring og pleje- og omsorgsarbejde. Det er derfor vigtigt at identificere muligheder for at gravide kan forblive på arbejde længst muligt indenfor disse brancher.

Formål
Formålet er at indsamle viden til kvalificering og planlægning af et fremtidigt interventionsstudie, som skal reducere gravide medarbejderes sygefravær. Der udføres tre delstudier:
1. At afdække arbejdsrelaterede årsager til sygefravær blandt gravide kvinder i forskellige brancher. Herunder identificere faktorer i arbejdsmiljøet med betydning for sygefravær.
2. At undersøge gravide kvinders holdninger til sygefravær, behov for hjælp samt oplevelser af barrierer og muligheder for at reducere sygefravær.
3. At undersøge arbejdsgivere/lederes holdninger til sygefravær samt oplevelser af barrierer og muligheder for at reducere sygefravær.

Design og metode
Gravide rekrutteres fra de seks jordemodercentre i Region Midtjylland, hvor alle får tilsendt et spørgeskema i hhv. 12. og 27.-29. graviditetsuge. Spørgeskemaundersøgelsen vil kortlægge arbejdsmiljøforhold med betydning for sygefravær.
Gravide og ledere fra risikobrancher udvælges til interviews, der vil belyse arbejdsmiljøets betydning, deres holdninger til sygemelding, og lederes håndtering af graviditetsforløb og erfaringer med at fastholde gravide medarbejdere. På baggrund af resultaterne belyses barrierer og muligheder for støtte til, at gravide bliver i arbejde længst muligt frem til barselsorlov.

Formidling
Resultaterne formidles ultimo 2018 til ansatte i kommuner og i Region Midtjylland, samt på nationale og internationale konferencer. Derudover publiceres resultaterne i to internationale tidsskrifter.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019
Samarbejdspartnere Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Gynækologisk-Obstetrisk Afd. Y, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionhospitalet Herning. Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. De seks jordemodercentre i Region Midtjylland.
Finansiering Arbejdsmiljøforskningsfonden. Folkesundhed i Midten

Projektleder

Projektmedarbejdere