Fysisk aktivitet og arbejdsmarkedsstatus under og efter kemobehandling

DEFACTUM har udviklet en database til understøttelse af dataindsamling for projektet Fysisk aktivitet og arbejdsmarkedsstatus under og efter kemobehandling.

Databasen indsamler borgerrapporterede data om disses helbredstilstand og fysiske aktivitet i forbindelse med kræftbehandling.

Databasen drives af det webbaserede e-Trial system, der foruden et indsamlingsmodul til borgerbesvarelser, giver mulighed for projektansvarlige at indrullere og afslutte borgere, samt en grafisk oversigt over borgernes besvarelsesstatus.

Projektstatus Afsluttet

Projektleder

Projektmedarbejdere