Måling af patientsikkerhedskultur

DEFACTUM har indgået et samarbejde med Center for Planlagt Kirurgi (CPK), Regionshospitalet Silkeborg, om en undersøgelse af medarbejdervurderet patientsikkerhedskultur. CPK ønsker at arbejde systematisk med patientsikkerhedskultur. Målet er at opnå mere viden om, hvordan retorikken og holdningerne er i forhold til at lave fejl og spotte brist i patientsikkerheden for at kunne drage læring heraf.

Undersøgelsens formål er at rette fokus på patientsikkerhedskulturen i CPK gennem følgende delmål:
• at få et øjebliksbillede af patientsikkerhedskulturen i CPK
• at opnå åbenhed og dialog om patientsikkerhed og håndtering af utilsigtede hændelser
• at forstå patientsikkerhedskulturen i CPK og kunne iværksætte målrettede tiltag, hvor der identificeres behov for forbedringer af patientsikkerhedskulturen

Data indsamles ved hjælp af spørgeskemaet SAQ-DK, som er et valideret spørgeskema til måling og vurdering af medarbejderoplevet patientsikkerhedskultur. Det indeholder 38 spørgsmål med følgende dimensioner:

• Samarbejdsklima
• Sikkerhedsklima
• Jobtilfredshed
• Stress-erkendelse
• Opfattelse af ledelsen
• Arbejdsbetingelser

Syv af spørgsmålene tilhører ikke en skala.

For at opnå større forståelse af hvad, der ligger bag resultaterne, efterfølges spørgeskemaundersøgelsen af en kvalitativ dialog i hvert deltagende afsnit om resultaterne.

Undersøgelsen forventes afsluttet ved udgangen af 2018.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder

Projektmedarbejdere