Casebaseret audit af bæltefikseringer i somatikken

I lyset af nedbringelsen af tvang som en fælles udfordring iværksatte Klinikforum i Region Midtjylland i 2017 en række initiativer vedrørende nedbringelse af tvang i somatikken, herunder audit af patientforløb, hvor der var anvendt bæltefiksering i regionens somatiske akutafdelinger i 2017. Formålet var at afdække årsager til anvendelse af bæltefiksering i de konkrete tilfælde og bidrage med anbefalinger til nedbringelse af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger.

DEFACTUM har forestået auditundersøgelsen, der har bestået af tre trin:

  • Dataoverblik via BI-portalen
  • Kvantitativ journalaudit af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger i 2017
  • Casebaseret audit af seks udvalgte patientforløb med fokus på selvskade hos piger og kvinder
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018

Projektleder

Projektmedarbejdere