Handicappede børn og unges skolegang på fri- og privatskoler

Institut for Menneskerettigheder (IMR) ønsker at sætte fokus på adgangen til grundskolegang på fri og privatskoler for børn og unge med fysiske og psykiske handicap. En række ombudsmandssager samt borgerhenvendelser til instituttet rejser tvivl om, hvorvidt adgangen er lige og fri, som den skal i henhold til handicapkonventionen. I samarbejde med Steen Bengtsson, SFI, gennemfører DEFACTUM i den forbindelse en kortlægning og analyse af status, udfordringer og mekanismer på området. Delundersøgelse 1 omfatter en registerbaseret afdækning af handicappede børn og unges faktiske fordeling på forskellige grundskoletyper. Delundersøgelse 2 belyser fri- og privatskolernes rummelighed for handicappede børn og unge via dokumentanalyse af udvalgte skolers forældrerettede informationsmateriale; via interview med PPR-medarbejdere i udvalgte kommuner; og via interview med ledelsesrepræsentanter for udvalgte skoler.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017
Samarbejdspartnere VIVE

Projektleder