Bruger- og pårørendeundersøgelse - Randers Kommune

Randers Kommune har henvendt sig til DEFACTUM med ønsket om at få gennemført en brugerundersøgelse for borgere, som modtager et dagtilbud, et døgntilbud eller får Bostøtte i Randers Kommune indenfor et af områderne: voksen handicap og socialt udsatte. Derudover ønsker Randers Kommune gennemført en pårørendeundersøgelse på dag- og døgntilbud og bostøtte indenfor områderne: voksen handicap, socialt udsatte og psykiatri.

Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser, og afrapportering resulterede i 6 rapporter på centerniveau og 42 rapporter på tilbudsniveau.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Projektmedarbejdere