Forståelse af patientcentreret målsætning i ambulant, tværfaglig rehabilitering

Formålet med forskningsprojektet er at etablere et forskningsbaseret vidensgrundlag om patientcentreret målsætning i ambulant, tværfaglig rehabilitering. I forskningsprojektet undersøges patienters og sundhedsprofessionelles erfaringer med og perspektiver på patientcentreret målsætning. 

DEFACTUM er projektleder, og projektet gennemføres i samarbejde med Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter. 

Rådet for Offerfonden finansierer forskningsprojektet.


Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder