Effektevaluering af efteruddannelse i Crew Ressource Management i Præhospitalet

I 2017 gennemførte AMK-vagtcentralen efteruddannelse i Crew Ressource Management. For at kortlægge udbyttet gennemførte DEFACTUM et spørgeskemabaseret panelstudie blandt deltagerne med henblik på at kortlægge effekten af efteruddannelsen på en række parametre.

Projektet finansieredes af Præhospitalet og gennemførtes i 2017.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder