Effektevaluering af efteruddannelse i Crew Ressource Management i PræhospitaletI 2017 gennemførte AMK-vagtcentralen efteruddannelse i Crew
Ressource Management. Med henblik på at kortlægge udbyttet gennemførte DEFACTUM
et spørgeskemabaseret panelstudie blandt deltagerne med henblik på at kortlægge
effekten af efteruddannelsen på en række parametre.Projektet
finansieredes af Præhospitalet og gennemførtes i 2017

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017
Finansiering Der afregnes for det faktiske timeforbrug.

Projektleder