Dataunderstøttelse af kvalitetsdagsorden og forbedringsinitiativer

DEFACTUM har understøttet det lokalt forankrede forbedringsarbejde i
relation til arbejdet med Lærings- og Kvalitetsteams under den nationale
kvalitetsprogram. Blandt andet i arbejdet med indikatorspecifikation,
datadrevet kvalitetsudvikling og håndholdte data.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere