Fremtidens boformer

Fremfærd har taget initiativ til et udviklingsprojekt med det formål at udvikle den faglige indsats for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.

DEFACTUM har stået for kortlægning af best practise-eksempler, facilitering af læringsforløb og udvikling af inspirationsmateriale. Ni botilbud blev identificeret med udgangspunkt i eksisterende viden og god praksis på området og temaerne i Socialtilsynets Kvalitetsmodel. Her blev praksis kortlagt, og foreløbige anbefalinger blev udviklet. Anbefalingerne blev afprøvet på andre botilbud, som havde meldt sig til at arbejde med anbefalingerne for de enkelte praksisformer. Vi har arbejdet sammen med kommunale botilbud fra hele landet.

Projektet er nu afsluttet med en konference, hvor de deltagende tilbud delte ud af deres viden. De tre grundlæggende konklusioner, der kan drages efter forløbet er:
1. Der er stor interesse for at afprøve praksisnære udviklingstiltag
2. Det er systematikken, der gør forskellen
3. Gode erfaringer kan overføres fra et botilbud til et andet

DEFACTUM har i samarbejde med tilbuddene udviklet anbefalinger og inspirationsmateriale med helt konkrete trin for trin guides, som du kan læse om på hjemmesiden fra Viden På Tværs.

KL og Socialpædagogerne har været Fremfærds projektledere.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere