Peer Job

I foråret 2017 tog DEFACTUM sammen med psykiatrien i Aarhus, Randers og Viborg kommuner, SINDs Pårørenderådgivning samt Region Midtjylland initiativ til en undersøgelse af arbejdsmarkedet for mennesker med brugererfaring fra psykiatrien, der ønsker at gøre brug af deres egne levede erfaringer i jobbet – også kaldet "peer jobs". Undersøgelsen er kvalitativ og er foretaget bl.a. via casestudier af nuværende peer jobs. På baggrund af Peer Job-undersøgelsen har vi udarbejdet et oplæg om muligheder og barrierer for peer jobs samt anbefalinger til, hvordan arbejdsmarkedet for peers fremadrettet kan blive udvidet.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Jesper Buchholdt Gjørup

Projektmedarbejdere