Personlig medicins potentiale – en politisk diskursanalyse


Klinikere, politikere og medicinalvirksomheder knytter store forventninger til personlig medicin. Gennem tidligere diagnoser og forebyggelse af sygdomme forventes mange dyre behandlinger i fremtiden at kunne undgås, og skræddersyede individuelle behandlinger forventes at kunne give bedre effekt for de enkelte patienter. Personlig medicin anses desuden for at kunne bidrage til løsning af sundhedsvæsenets samfundsøkonomiske udfordringer. Men samtidig rejser der sig også kritiske røster i forhold til personlig medicin. Blandt andet er det en bekymring, at mange mennesker vil blive diagnosticeret, selvom kun få reelt vil nå et symptomgivende sygdomsstadie.

Dette projekt har til formål at analysere, hvordan politiske diskurser om problemer i sundhedsvæsenet bidrager til at konkretisere personlig medicins potentiale samt fører til politiske og administrative planer om personlig medicin. For det første identificeres forskellige interessenters opfattelser af personlig medicins potentiale, og for det andet analyseres processer, der konkretiserer personlig medicins potentiale som løsningen på en række samfundsproblemer.

Projektet er et kvalitativt casestudie, som fokuserer på politisk diskursive processer om problemer i sundhedsvæsenet i Danmark i 2012-2015. Analysen tager udgangspunkt i regeringens beslutning i november 2015 om at afsætte midler til en foranalyse om personlig medicin i finansloven, og analysen afdækker hvilke diskursive processer der har banet vejen for denne beslutning. I projektet identificeres centrale milepæle og centrale interessenter, og for disse analyseres relevante skriftlige dokumenter. Derudover gennemføres dybdegående, individuelle interviews med 15-20 repræsentanter fra de centrale interessenter. Kodning og analyse af materialet sker med afsæt Carol Bacchis metodiske og analytiske "What's the problem"-tilgang.

Forskningsmæssigt bidrager projektet med en detaljeret analyse af den politisk-administrative praksis der identificerer og rammesætter potentiale, når det kommer til nye medicinske teknologier. Samfundsmæssigt bidrager projektet med støtte til politisk-administrative beslutningstagere ved at kortlægge interessenter og handlingsmuligheder.

Projektets resultater præsenteres i to forskningsartikler samt på en international konference. Desuden søges resultaterne formidlet i en tidsskriftartikel og på en konference i relevante fora i Danmark.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Projektmedarbejdere