Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord har ønsket at evaluere den eksisterende Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF).

DEFACTUM har gennemført evalueringen, som har fokus på en fremadskuende tilgang, så den kan bidrage med opmærksomhedspunkter til, hvordan den eksisterende praksis kan justeres og udvikles.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder