Kommunikation for livet

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er igang med et pilotprojekt, hvor der tilbydes samtalegrupper til personer med afasi og deres pårørende. Personer med afasi oplever sproglige vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade.

I projektet uddanner logopæder frivillige til at styre samtalegrupperne. Samtalegrupperne skal hjælpe personer med afasi via en anerkendt metode – SCA – som har givet gode resultater i Canada.

Projektet er finansieret af Trygfonden og Helsefonden og slutter ved udgangen af 2017.

DEFACTUM leverer projektstøtte til IKH frem til udgangen af 2016 – bl.a. til dette projekt.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Projektmedarbejdere