Langt væk – tæt på

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er igang med et pilotprojekt, hvor der afprøves studiestøttende fjernundervisning til døve studerende via videokonferenceteknologi. Konkret afprøves det virtuelle møderum PEXIP. Via fjernadgang er det muligt at tilbyde studiestøtte til studerende trods geografiske afstande.

Projektet handler dels om at afprøve PEXIP som teknologi til håndtering af tegnsprog, og dels om at finde ud af, under hvilke omstændigheder og for hvem studiestøttende fjernundervisning fungerer godt.

Projektet er finansieret af midler for Forsknings- og udviklingspuljen i Region Midtjylland og slutter april 2017.

DEFACTUM leverer projektstøtte til IKH frem til udgangen af 2016 – bl.a. til dette projekt.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Projektmedarbejdere