Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser

Læring og mestring er kodeordene for en patientuddannelse, som planlægges og gennemføres i et tæt parløb mellem sundhedsprofessionelle og mennesker, der har personlige erfaringer med kronisk sygdom.

Læring og mestring startede som et projekt, der kørte i perioden 2007-2011. Nu er Patientuddannelserne en integreret del af tilbuddet til mennesker med kronisk sygdom i de seks midtjyske kommuner, som deltog: Lemvig, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner samt Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Evalueringer af forsøget viser, at uddannelserne styrker deltagernes evne til at mestre de nye udfordringer i et liv med kronisk sygdom, og evalueringerne er udgivet i fire rapporter og en håndbog, som du kan downloade på links nederst på siden.


Kort beskrivelse af rapporter og håndbog

  • Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser - Hovedrapport. Du får indblik i udviklingen af Lærings- og mestringsprojektet og de forskellige elementer i konceptet, som er blevet udviklet i projektperioden.
  • Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser – Kvalitativ evaluering. I den kvalitative evaluering af lærings- og mestringsuddannelserne får du et bud på, hvad der skal til for at styrke menneskers evne til at mestre livet med en kronisk sygdom.
  • Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser - Kvantitativ evaluering. I den kvantitative evaluering får du et indblik i hvilke borgere, der deltager i uddannelsen, og hvilken effekt det har at deltage.
  • Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser. Evaluering af kompetencer, organisering og implementering. Rapporten giver dels et nuanceret billede af, hvilke kompetencer der er vigtige, og dels en beskrivelse af de involverede kommuners organisering af patientuddannelse, deres implementering af L&M-konceptet i patientuddannelser og deres tiltag til forankring af de sundhedsprofessionelles kompetencer.
  • Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser – Håndbog Denne håndbog er en brugsbog til fagpersoner og erfarne patienter, som skal planlægge og gennemføre Lærings- og mestringsuddannelser til mennesker med kroniske sygdomme.

Videoer om Mestring

Du kan se fire videoer om mestring på DEFACTUMs hjemmeside. Klik på fanen 'Om DEFACTUM' øverst på siden. Herefter skal du i venstre sidetræ klikke på 'Projekttemaer' og herefter 'Mestring'.

Du kan også kopiere linket ind i din browser:

https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/mestring/

Kontakt til kommunal og regional kontaktperson

Margit Andersen, leder af Sundhedsfremme og forebyggelse i Ikast-Brande Kommune: maand@ikast-brande.dk

Gunna Estrid Andersen, konsulent for det tværgående samarbejde, Hospitalsenheden Vest: gunna.estrid.andersen@vest.rm.dk

Tilmelding til uddannelsen i Læring og Mestring

Du kan læse mere om uddannelsen i Læring og Mestring og tilmelde dig i Plan2learn via linket nedenfor til projekthjemmesiden. 


Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019
Samarbejdspartnere Kommuner

Projektleder

Projektmedarbejdere